Fritidsverksamhet

Flickor hänger upp och ned. Foto: Mostphotos

Fritidshemmen kompletterar skoldagen, och gör det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmen ska erbjuda en meningsfull fritid som utgår från elevernas förmågor.

Elever i förskoleklass och grundskolan som är folkbokförda i Haninge kommun har rätt till fritidshem eller annan pedagogisk omsorg till och med den 31 augusti det år barnet fyller 10 år. Efter det erbjuds eleverna öppen fritidsverksamhet till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

Senast uppdaterad: 18 januari 2021