Så här jobbar vi

Foto: Mostphotos

Skolan har stor betydelse för elevernas framtid. För att alla elever ska få en chans att lyckas lägger Nakterhusskolan ett stort fokus på att stärka elevernas kunskaper och samverkar regelbundet med vårdnadshavare.

Nakterhusskolan följer löpande upp kunskapsresultaten och anpassar undervisningen utifrån elevernas behov. Skolledning och elevhälsan samverkar med pedagogisk personal för att höja resultaten.

Senast uppdaterad: 3 februari 2021