Elevhälsoteam

Foto: Mostphotos

Elevhälsoteamet (EHT) är den del av skolans organisation som ansvarar för att eleverna har en välfungerande undervisningssituation.

Elevhälsoteamet ska bidra till att skapa skolmiljöer som är bra för elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan har sambandet mellan lärande och hälsa i fokus. Arbetet ska verka förebyggande och hälsofrämjande och ska stödja elevernas utveckling mot målen.

Nakterhusskolans elevhälsotem består av

  • Rektor
  • Skolsköterska
  • Kurator
  • Specialpedagog
  • Skolpsykolog (extern kompetens)
  • Skolläkare (extern komeptens)

Senast uppdaterad: 21 augusti 2020