Trygghet, studiero och inflytande

Foto: Mostphotos

Trygghet, studiero och inflytande är avgörande för elevernas resultat. Mentorer och arbetslag har stöd av skolans elevhälsoteam i sitt arbete.

Skolan ska vara en trygg plats för alla elever. Ingen ska behöva bli utsatt för kränkande behandling. På Nakterhusskolan arbetar personal och elever aktivt för att alla ska känna sig trygga och bemöta varandra med respekt.

Vi arbetar aktivit med att förebygga, upptäcka och förhindra att det förekommer diskriminering eller kränkande behandling på skolan.

Senast uppdaterad: 28 augusti 2020