Om skolan

Nakterhusskolans fasad Foto: Wästbygg

I augusti 2020 tog Nakterhusskolan emot sina första elever. Hos oss ska eleverna känna sig trygga och trivas under hela dagen, både i klassrummen, på fritidshemmet och på skolgården.

Genom en verksamhet som kännetecknas av en trygg och tillgänglig lärmiljö och med hjälp av skickliga pedagoger och ledare, ges alla elever möjlighet att lyckas. Vi lägger grunden till framgång genom goda kunskaper inför framtiden.

Skolans lokaler är toppmoderna. Här finns ett eget tillagningskök, idrottshall, musiksal, slöjdsalar, bibliotek samt hemkunskapssal.

Senast uppdaterad: 30 januari 2021