Vision och värdegrund

Foto: Mostphotos

  • I Haninge kommuns skolor värderas kunskap högt i alla ämnen och inom alla verksamheter.
  • Engagerade och betydelsefulla vuxna skapar förtroendefulla relationer till alla barn och elever.
  • I Haninge kommuns skolor strävar lärarna aktivt efter att ge alla elever intellektuell stimulans och är mer än bara handledare.
  • Vi har höga förväntningar på varje barn och elev i kombination med tydliga mål och kunskapskrav. Hos oss får varje barn och elev möjlighet att lyckas.
  • I Haninge kommun betraktas alla barn och elever som läraktiga. Barn och elevers eget engagemang och vilja är utgångspunkten för deras utveckling.
  • Arbetssätten varierar så att de passar varje barns och elevs förutsättningar och behov.
  • I Haninges skolor uppmuntras vårdnadshavarna till engagemang och stöd för sina barns utveckling och studier.

Senast uppdaterad: 14 augusti 2020