Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Modersmålsundervisning

Foto: Mostphotos

Elever som talar ett annat språk än svenska i hemmet har rätt till undervisning i modersmål, oavsett om de går i grundskolan eller på gymnasiet.

Det är skolans rektor som beslutar om modersmålsundervisning

Endast ett språk kan läsas som modersmål. Modersmålsundervisning sker i regel efter elevens ordinarie skoltid. Vi samlar elever i olika undervisnings-grupper vilket kan innebära att eleven måste ta sig till en annan skola i kommunen. I de fallen är det vårdnadshavarna som ansvarar för att
eleven kommer till och från lektionen.

Vem får undervisning i modersmål?

Förutsättningen för att få undervisning i modersmål är:

 • Att språket utgör dagligt umgängesspråk i hemmet
 • Att eleven har grundläggande kunskaper i språket (grundskolan)
  och goda kunskaper (gymnasiet)
 • Att det finns minst fem elever i kommunen som önskar undervisning
  i samma språk
 • Att det finns en lämplig lärare.

Undantag

Adoptivbarn är undantagna kravet att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet dock krävs grundläggande kunskaper i språket.

Minoritetsspråken

Elever tillhörande något av de fem nationella minoritetsspråken har utökade rättigheter till modersmålsundervisning både i grundskolan och i gymnasiet.

 • samiska
 • finska
 • meänkieli
 • romani chib
 • jiddisch

Samtliga är undantagna kraven att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet och att det ska finnas minst fem elever som önskar läsa samma språk inom kommunen. Dock måste de som läser modersmålet i något minoritetsspråk i gymnasiet ha goda kunskaper i språket för att få undervisning i ämnet.

Ansök om undervisning i modersmål

Blankett för ansökan om modersmål får eleven antingen på skolan eller
så kan den laddas ner via rutan ”blanketter” längre ner på den här sidan.

Kommunal grundskola (åk F-9)

 • Går eleven i kommunal grundskola ska ansökan fyllas i av vårdnadshavare på blankett ”Ansökan om modersmålsundervisning i kommunal grundskola”
 • Ansökan (ifylld blankett) lämnas till skolans expedition eller till rektorn.

Kommunal gymnasieskola

 • Går eleven på gymnasium ska ansökan fyllas i av vårdnadshavare på blankett ” Ansökan om modersmålsundervisning i kommunal gymnasieskola” eller ”Ansökan om modersmålsundervisning i kommunal gymnasieskola för elever på språkintroduktion”.
 • Ansökan (ifylld blankett) lämnas till skolans expedition eller till rektor.

Friskola

 • Vårdnadshavare till elev i friskola som önskar modersmåls-undervisning kontaktar friskolan.
 • Det är friskolans rektor (huvudman) som ansöker om modersmålsundervisning för elev som önskar det. Ansökan kan göras på två sätt. Antingen att rektorn ansöker om plats i en befintlig modersmålsgrupp i en kommunal skola i Haninge kommun, för sin elev eller genom att friskolan själva anordnar modersmålsundervisning på friskolan.

Friskolan använder blankett ”Ansökan om medel till modersmåls-undervisning – fristående skola, kommunal skola utanför Haninge”

Anmälan om att avsluta

Om elev ska avsluta sin modersmålsundervisning ska vårdnadshavaren anmäla det skriftligt på blanketten “Anmälan om att avsluta modersmålsundervisning” - Blankett finns att ladda ner via rutan ”blanketter” längre ner på den här sidan.

Studiehandledning

Elever som inte har tillräckliga färdigheter i svenska språket för att kunna tillgodogöra sig undervisningen i skolan, har rätt att få studiehandledning på sitt eget modersmål. Studiehandledning innebär att eleven får hjälp, via sitt modersmål, att förstå och ta del av undervisning i olika ämnen.

Studiehandledningen kan ske individuellt eller i grupp på elevens egen skola. Vilka ämnen man ska få studiehandledning i beror på varje elevs behov. Det är rektor som beslutar och ansöker.

Kontakt

Hanna Thunholm
Teamchef Flerspråkigt center
08-606 70 04
hanna.thunholm@haninge.se

Maria Flodqvist
Biträdande teamchef Flerspråkigt center
08-606 70 66
maria.flodqvist@haninge.se

Postadress:
Haninge kommun
UBF/CLH/Flerspråkigt center
136 81 Haninge

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 13 mars 2020